DWN Margretheklubben er en forening for danske kvinder og dansk gifte
kvinder i Thailand. Foreningens formål er at vedligeholde de danske traditioner,
bidrage til at udbygge medlemmernes sociale netværk, udveksle råd og give
inspiration til tilværelsen i Thailand.